Begeleiding

Begeleiding

Ik bied begeleiding bij bijvoorbeeld: Overmatig huilen, Eetproblemen, Slaapproblemen,Laag zelfbeeld,Faalangst, Boosheid, Gepest worden, Moeite met sociale contacten/vaardigheden, Lichamelijke klachten zonder medische redenen (zoals hoofdpijn, buikpijn),Klachten door een ingrijpende gebeurtenis zoals een echtscheiding, verhuizing, ziekte of overlijden.

Deze lijst is zeker niet volledig. Ieder kind en elke situatie is immers anders. Neem bij vragen gerust contact op. We zullen dan samen onderzoeken of ik u en/of uw kind kan helpen.

Negatief zelfbeeld

Je kind vormt een beeld van zichzelf door interactie met anderen. Dit zelfbeeld gaat over hoe je eruit ziet, wie je bent, hoe je je gedraagt en wat je kunt.
Het beeld van zichzelf wordt gecreëerd op basis van wat anderen tegen het kind zeggen en hoe ze met hem of haar omgaan. De mensen in de omgeving, zoals ouders, hebben een grote invloed op het zelfbeeld. Toch kan het zijn dat je als ouder je kind positief benadert, maar dat het wle een negatief zelfbeeld heeft. Je kind krijgt in allerlei situaties informatie over wie het is. Als iets niet lukt, een vriendje wil niet spelen, de juf is boos geweest, kan je kind gaan denken ‘ik kan het niet’, ‘ik ben stom’ etc.
Samen met het kind ga ik aan de slag met anders leren kijken naar zichzelf.

Echtscheiding

Kinderen zien hun ouders het liefst bij elkaar. Een scheiding zal dan ook veel indruk maken. Kinderen reageren allemaal verschillend wanneer hun ouders gaan scheiden. Gevoelens van angst, boosheid en onzekerheid komen veel voor.
Het is belangrijk dan kinderen hun emoties kunnen/leren uiten. Niet ieder kind gunt zichzelf de ruimte om eigen gevoelens en gedachtes te uiten in dit proces. Het is bijvoorbeeld bezorgd om u, wil u niet tot last zijn, wil niet zorgen voor nog meer conflicten, heeft het gevoel dat het zijn schuld is etc.
Voor scheidende of net gescheiden ouders is het een hele klus om emotioneel beschikbaar te zijn voor uw kind in een periode van teleurstelling en verdriet.
Tijdens het begeleidingstraject is er ruim aandacht voor alle gevoelens en vragen die een scheiding bij kinderen op kan roepen.
Het kan ook zijn dat ouders al langere tijd uit elkaar zijn en/of alles vredig verlopen is, maar uw kind alsnog last ervaart van de scheiding. Het is goed dat het kind leert de scheiding een plekje te geven.

Slaap problemen

Eén op de vier kinderen onder de 5 jaar heeft slaapproblemen. Net als lezen, schrijven en fietsen is slapen een aangeleerde vaardigheid, en niet, zoals je misschien zou denken, iets dat bij de normale ontwikkeling van een kind hoort. Leren slapen vereist oefening, toewijding en geduld.
Ook oudere kinderen kunnen moeite hebben met slapen; ze komen moeilijk in slaap, worden ’s nachts wakker, hebben enge dromen, zijn ’s morgens heel vroeg wakker of zijn juist niet wakker te krijgen.
Wanneer een kind moeilijk slaapt, is het meestal nooit het probleem op zich. Vaak is er een dieperliggende oorzaak die moet worden aangepakt. Daar ga ik samen met u als eerste naar kijken. Aan bod komen de leeftijd, ontwikkeling en temperament van uw kind, de slaap- en voedingspatronen, en de gezinsdynamiek.

Baby’s die overmatig huilen

Alle baby’s huilen, maar sommige baby’s meer dan anderen. Ze zijn bijvoorbeeld moeilijk te troosten als ze eenmaal overstuur zijn, zijn meestal bijzonder actief, (over)beweeglijk, schrikachtig en snel afgeleid. Ze kunnen vaak slecht tegen veranderen, waardoor hun gedrag onvoorspelbaar wordt.
Het is goed om te weten dat u niet de enige ouder bent met een baby die overmatig huilt.

Bij de begeleiding zal uitgebreid gevraagd worden naar slaap- en voedingstijden. Rust en regelmaat aanbrengen is het eerste doel. Vervolgens zullen we werken aan het contact met uw baby. U leert de momenten herkennen waarop uw kind contact met u zoek, wanneer uw kind de eerste tekenen van moeheid laat zien, de reacties van uw kind op u etc. U leert daarop in te spelen en uw gedrag daarop af te stemmen. We werken samen aan het opbouwen van een vast ritme.
Vaak vormt Video Interactie Begeleiding een onderdeel van de begleiding.

Boosheid

Ieder kind is wel eens boos, bijvoorbeeld wanneer het zijn zin niet krijgt, wanneer er ruzie is met een vriendje, of als het even ‘gewoon’  niet in zijn hum is.
Soms hebben kinderen duidelijk meer last van boosheid dan andere kinderen; ze kunnen om (schijnbaar) iets kleins enorm boos worden. Vaak blijkt naderhand dat er meer aan de hand was wat de boosheid veroorzaakte.
Boosheid is vaak een primaire manier van reageren bij kinderen die moeite hebben met het uiten van hun emoties. Voor deze kinderen is het belangrijk om zicht te krijgen op hun verschillende emoties en leren ze hoe ze hun emoties op een passende manier kunnen uiten.
Ik ga samen met uw kind aan de slag om te ontdekken wat hij/zij nodig heeft om zich rustiger te voelen en om in bepaalde situaties meer controle te krijgen over de boosheid.

Eet problemen

Wanneer uw kind al langere tijd bepaalde voeding niet (meer) lust of weigert te eten, kan dit veel frustraties bij u als ouder geven. U wilt namelijk niet dat zijn of haar gezondheid onder dit gedrag lijdt.
Door eetproblemen van kinderen komen ouders vaak in een patroon terecht waarin strijd is met hun kind. Hierdoor wordt samen eten een moment waar tegenop wordt gezien, terwijl het juist gezellig hoort te zijn.
Vaak vormt Video Interactie Begeleiding een onderdeel van de begeleiding; op deze manier kijken we samen naar wat uw kind nodig heeft en waarop u als ouder, op een positieve manier, uw handelen af kunt stemmen.
Doel is dat u en uw kind weer kunnen gaan genieten van de gezamenlijke eetmomenten.

Praktijk Hilde GeurtsTwickeldreef 18

5709 RD Helmond

info@hildegeurts.nl

06-29383298 

Kvk: 57648378

BTW:165643481B01

Bank:NL43Rabo0170822974
ABvC: 117842

RBCZ: 301431R

AGB-Code Zorgverlener: 90-048431

AGB-Code Praktijk: 90-56987

Praktijk Hilde GeurtsTwickeldreef 18                              Kvk: 57648378

5709 RD Helmond                         BTW:165643481B01

info@hildegeurts.nl                       Bank:NL43Rabo0170822974

06-29383298