Kindercoaching

 

Kindercoaching

Uitgangspunt bij Kindercoaching is dat ieder kind de oplossing in zich heeft; ieder kind heeft kwaliteiten en talenten van zichzelf.

Met behulp van verschillende, op het kind aangepaste, spel- en gesprekstechnieken zal uw kind geholpen worden zijn of haar kwaliteiten (weer) te ontdekken én te gebruiken in situaties die voor hem of haar moeilijk zijn.
Zo vindt er een positieve verandering plaats voor nu en voor de toekomst. Dit geeft uw kind ruimte om op eigen kracht en in zijn eigen tempo zich verder te ontwikkelen.

mind map

Een mindmap om de problematiek inzichtelijk te maken.

Werkwijze

Kennismakingsgesprek

De eerste kennismaking vindt meestal plaats per telefoon. Wanneer u het contactformulier invult, zal ik contact met u opnemen. Indien u kiest voor het coachingstraject, dan ontvangt u een intakeformulier dat u vervolgens ingevuld terug stuurt vóór het intakegesprek. Dit kan per post of per mail.

Intakegesprek

Dit gesprek is bedoeld om helder te krijgen wat de hulpvraag is en wat het doel is waar we in de sessies aan gaan werken. Dit gesprek kan zowel bij u thuis of in de praktijk plaatsvinden, en duurt ongeveer een uur.

Coachingsessies

Ieder kind is uniek en dient ook op unieke wijze benaderd te worden. Het is afhankelijk van de hulpvraag en de interesses en behoeftes van uw kind op welke manier de sessies zullen verlopen en welke methoden en materialen gebruikt zullen worden. De sessies zullen voornamelijk individueel met uw kind plaatsvinden.

Oudergesprekken

Na 3 tot 4 sessies vindt een oudergesprek/evaluatie plaats. Dit gesprek kan zowel in de praktijk als bij u thuis plaatsvinden. We bespreken hoe de sessies verlopen, en wat de verwachting zal zijn over het aantal sessies die eventueel nog nodig zijn voor uw kind. Hoeveel sessies dit zijn is afhankelijk van de problematiek, ontwikkeling en diverse andere factoren. Het streven is om het coachingstraject zo kort mogelijk te houden.

Geheimhouding

Informatie, door u als ouder verstrekt, wordt niet zonder uw toestemming naar buiten gebracht. In de oudergesprekken bespreek ik het verloop van de coaching. Inhoudelijke informatie vanuit de sessies wordt alleen naar voren gebracht na toestemming van uw kind.

Methoden

Ieder kind is uniek en dient ook op unieke wijze benaderd te worden. Het is afhankelijk van de hulpvraag en de interesses en behoeftes van uw kind, op welke manier de sessies zullen verlopen en welke methoden en materialen gebruikt zullen worden.

Methoden en technieken die ik o.a. gebruik bij de begeleidingen zijn:

– oefeningen en werkbladen vanuit ‘Denk goed-voel je goed’
– ademhalings- en ontspanningsoefeningen
– NLP
– Kids’ Skills
– Creatieve werkvormen zoals tekenen/klei/knutselen
– Diverse spelvormen zoals rollenspel, (hand)poppenspel, kinderkwaliteitenspel, coole kikkerkwartet
– COACHEE-spel
– mindmappen

Praktijk Hilde GeurtsTwickeldreef 18

5709 RD Helmond

info@hildegeurts.nl

06-29383298 

Kvk: 57648378

BTW:165643481B01

Bank:NL43Rabo0170822974
ABvC: 117842

RBCZ: 301431R

AGB-Code Zorgverlener: 90-048431

AGB-Code Praktijk: 90-56987

Praktijk Hilde GeurtsTwickeldreef 18                              Kvk: 57648378

5709 RD Helmond                         BTW:165643481B01

info@hildegeurts.nl                       Bank:NL43Rabo0170822974

06-29383298