Pedagogisch advies

Pedagogisch advies

Veel ouders ervaren weleens problemen in de opvoeding van hun kind. Gelukkig gaan de meeste problemen vanzelf weer over. Wanneer problemen blijven bestaan, en u zich zorgen blijft maken over uw kind of uw relatie met uw kind, dan kan het nodig zijn gespecialiseerde hulp te vragen.

Kracht

In de begeleiding ga ik uit van uw eigen kracht en uw eigen deskundigheid als ouder met betrekking tot uw kind. Ik sluit daar als deskundige bij aan door met u te kijken naar de situatie waar u tegenaan loopt en deze samen op te lossen. Doel hiervan is dat u weer vertrouwen krijgt in uw rol als opvoeder en eventuele moeilijkheden in de opvoeding weer zelf kunt hanteren. We kijken niet alleen naar wat er niet goed gaat, maar richten ons vooral op de dingen die wél goed gaan. Juist omdat de dingen die wel goed gaan, vaak de sleutel vormen tot de gewenste verandering.

Opvoedingsondersteuning

De opvoedingsondersteuning richt zich op lichte opvoedingsproblemen, zoals baby’s die overmatig huilen, slaapproblemen of eetproblemen. De hulp vindt bij voorkeur plaats in een vroeg stadium en is kortdurend zodat u als ouder zo snel mogelijk de regie weer zelf in handen krijgt. Bij de opvoedingsondersteuning kan ook Video Interactie Begeleiding worden gehanteerd. U kunt elders op deze site meer lezen over Video Interactie Begeleiding

mind map

Een mindmap om de problematiek inzichtelijk te maken.

Praktijk Hilde GeurtsTwickeldreef 18

5709 RD Helmond

info@hildegeurts.nl

06-29383298 

Kvk: 57648378

BTW:165643481B01

Bank:NL43Rabo0170822974
ABvC: 117842

RBCZ: 301431R

AGB-Code Zorgverlener: 90-048431

AGB-Code Praktijk: 90-56987

Praktijk Hilde GeurtsTwickeldreef 18                              Kvk: 57648378

5709 RD Helmond                         BTW:165643481B01

info@hildegeurts.nl                       Bank:NL43Rabo0170822974

06-29383298